VILKA VI ÄR

& VAD VI

GÖR

Umeå Bibelcenter startade som en bibelskola hösten 1998, arbetet växte och församlingen bildades den 25:e januari 2001. Vi är en fristående församling som har ett hjärta för Umeå och för vår region. Vi är också involverade i mission i Burma och har också besökt många andra länder där vi undervisat på bibelskolor, predikat i kyrkor och gjort praktiska hjälpinsatser.

Våra pastorer är sedan 2015 en del av Hillsong Leadership Network. Vi tar mycket inspiration från Hillsong och framförallt från pastorerna Andreas och Lina Nielsens ledarskap i Hillsong Stockholm.

Umeå Bibelcenter är en mångkulturell kyrka för alla generationer med fokus på att nå den unga generationen för att kunna se en stor växande kyrka även i framtiden.

Vi är en kyrka för dig oavsett var du kommer ifrån, vilken bakgrund du har, om du söker svar på livets frågor och ännu inte har en tro eller har varit troende i många år så är du välkommen till kyrkan.

VÅRT PASTORSPAR

Mats och Maléne Holmgren har tjänat som pastorspar i Umeå Bibelcenter sedan starten 2001.

” Vi drömmer om en stor, levande kyrka med många unga människor som har ett positivt inflytande på vår del av Sverige för lång tid framåt. Vi älskar att bygga kyrka med vårt team som jobbar så målmedvetet och hängivet med att göra kyrkan till en välkomnande, varm och öppen plats. Alla ska känna sig välkomna till Umeå Bibelcenter”.

– Mats & Maléne Holmgren

Vad vi tror på

Vi tror att Bibeln är Guds Ord. Den är tillförlitlig,  och tillämpbar i våra vardagliga liv.

Vi tror på en evig Gud som har skapat allt som finns. Han existerar i tre Personer: Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige Ande. Hans kärlek är total och Han är fullständigt helig.

Vi tror att synd har separerat var och en av oss från Gud och Hans syfte för våra liv.

Vi tror att Herren Jesus Kristus, som både Gud och människa, är den enda som kan försona oss med Gud. Han levde ett liv utan synd som ett exempel för oss, dog på korset i vårt ställe och återuppstod. Då vann Han seger och det ge oss kraft för våra liv.

För att få förlåtelse och bli “född på nytt” måste vi omvända oss från våra synder, tro på Herren Jesus Kristus och leva enligt Hans vilja för våra liv.

Vi tror att för att leva det liv som Gud har för oss, behöver vi bli döpta i vatten och bli fyllda med den Helige Andes kraft. Den Helige Ande ger oss kraft att använda andliga gåvor, inklusive tungotal.

Vi tror på kraften och betydelsen av Kyrkan och det nödvändiga i att troende träffas regelbundet för gemenskap, bön och brödbrytelse.

Vi tror att Gud har utrustat oss var och en för att vara framgångsrika i att leva ut Hans syfte för våra liv, vilket är att lovsjunga Gud, göra vår del i Kyrkan och att betjäna det samhälle vi lever i.

Vi tror att Gud vill hela och förvandla oss så att vi kan leva hela och välsignade liv för att kunna hjälpa andra.

Vi tror att vår eviga destination är antingen himlen eller helvetet och att den bestäms av vår respons till Herren Jesus Kristus.

Vi tror att Herren Jesus Kristus kommer att komma tillbaka, som Han lovade.

VÅRA LEDARE

Johanna Svensson

Creativepastor

Emma Nyström

Networkpastor

Pelle Nyström

Styrelseledamot, Nätverksteam

Henrik Östlund

Styrelseledamot

Stefan Nyström

Styrelseledamot, Senior Advisor

Johanna Ask

Styrelseledamot

VÅRA VERKSAMHETER

LOVSÅNG

BARN – SÖNDAX

Barnverksamheten under gudstjänsttid heter Söndax. Här är alla barn mellan 4-12 år välkomna att delta! Söndax innehåller lovsång, predikan, lekar, fika och överraskningsmoment! Vill du engagera dig i barnverksamheten, välkommen att kontakta oss!

För föräldrar med barn från 0-4 år finns det möjlighet att ta del av gudstjänsten via bild-  och ljudöverföring i vår cafeteria, där barnen samtidigt har möjlighet att leka.

Ignite (barn från 10-12 år)

Ignite är för barn mellan 10-12 år. Utöver det som händer på Söndax (under gudstjänsttid) träffas Ignite en vardagskväll, varannan vecka. Kvällen är fylld med aktiviteter och gemenskap, men framför allt är det en plats där de får möta Jesus.

U/NITE (ungdomar 13-19 år)

U/NITE är för ungdomar mellan 13-19 år. De träffas varje fredag kl.19.30 för en helkväll fylld med lovsång, predikan, gemenskap och andra aktiviteter. Målet är att de ska möta Jesus, att de ska växa i sin tro och bli en frimodig generation. Det finns också två smågrupper, en för killar och en för tjejer, som man kan vara delaktig i.

UNGA VUXNA

Unga Vuxna bygger på smågrupper. Här träffas de som är 20 år och äldre för att be och dela livet tillsammans i en miljö av tro. Utöver detta skapar vi mötesplatser och event där man har möjlighet att lära känna varandra och hitta nya bekantskaper.